The Preacher

Przy tej ilustracji pracowałem cyfrowo. Szkic jest minimalistyczny, ponieważ od początku zakładałem użycie koloru. W międzyczasie zmieniła się koncepcja i wróciłem do tuszu. Wymagało to narysowania wszystkiego od początku. Polecam tego rodzaju eksperymenty!

I worked digitally on this illustration. The sketch is minimalistic, because from the beginning I assumed the use of color. In the meantime, the concept changed and I went back to ink. This required drawing everything from scratch. I recommend this kind of experiments!

Komentarze są zamknięte.