Przed kilkoma laty byłem dość nieopierzonym rysownikiem, jednak aroganckim na tyle, by opublikować pierwsze szkice w piśmie “Magia i Miecz”. Nie jestem dumny z własnej bezczelności, aczkolwiek muszę przyznać, że otworzyła mi ona niektóre drzwi, zaś przygoda z “MiM” okazała się początkiem nowego rozdziału w moim życiu. Szkoda, że ten magazyn nie powrócił na dobre.

A few years ago I was quite a novice draftsman, but arrogant enough to publish my sketches in “Magia i Miecz” magazine. I’m not proud of my own insolence, although I must admit that it opened some doors for me, and the adventure with “MiM” turned out to be the beginning of a new chapter in my life. Too bad this magazine didn’t come back for good.

Porzuciłem tę technikę przed kilku laty, odkrywam ją na nowo – ołówek w połączeniu z malowaniem cyfrowym. Zdecydowanie wracam do grafitu!

I abandoned this technique a few years ago, I’m rediscovering it – pencil combined with digital painting. I’m definitely going back to graphite!

Z przyjemnością oznajmiam, że z Kingdom of Rock pojawimy się w Chełmie podczas 31-go finału WOŚP 2023. Zapraszam na chełmski Deptak!

I am pleased to announce that Kingdom of Rock will appear in Chełm during the 31st final of WOŚP 2023. I invite you to Chełm Promenade!