Wędrowcy! Mikołajkowy prezent od Circle of Bards 6 grudnia wieczorną porą! Zapraszam na premierę teledysku do utworu “Noc nie ma żalu do dnia” na naszym kanale YouTube!

Wanderers! Christmas gift from Circle of Bards on December 6th in the evening! I invite you to the premiere of the music video for the song “Noc nie ma żalu do dnia” (“The Night has no Regrets for the Day”) on our YouTube channel!

Dawno temu znajomy poprosił mnie o pewną ilustrację. Miał sprecyzowaną wizję jak ta anielska postać ma wyglądać. Mam nadzieję, że mój Archanioł choć trochę spełnia oczekiwania.

A long time ago, a friend of mine asked me for an illustration. He had a definite vision of what this angelic figure was supposed to look like. I hope my Archangel meets expectations at least a little.

Circle of Bards to projekt muzyczny, który darzę największym sentymentem. Bardzo liczę na to, że w bliskiej przyszłości uda mi się napisać kolejny rozdział tej historii. Tymczasem prezentuję graficzne podsumowanie tego, co do tej pory narysowałem dla Bardów.

Circle of Bards is a music project that I have the greatest fondness for. I really hope to write another chapter of this story in the near future. Meanwhile, I present a graphic summary of what I’ve drawn so far for the Bards.