Przy tej ilustracji pracowałem cyfrowo. Szkic jest minimalistyczny, ponieważ od początku zakładałem użycie koloru. W międzyczasie zmieniła się koncepcja i wróciłem do tuszu. Wymagało to narysowania wszystkiego od początku. Polecam tego rodzaju eksperymenty!

I worked digitally on this illustration. The sketch is minimalistic, because from the beginning I assumed the use of color. In the meantime, the concept changed and I went back to ink. This required drawing everything from scratch. I recommend this kind of experiments!

Kochani, to był zaszczyt móc wystąpić w tak zacnym gronie artystów. Bardzo dziękuję za zaufanie i zaproszenie! Razem jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę piękne rzeczy! Warto było! Twisterowi życzę z całego serca szybkiego powrotu do zdrowia! Widzimy się wkrótce na Twister Fest vol.3!

Dear friends, it was a privilege to perform together with such great artists. Thank you very much for your trust and invitation! Together we can create really beautiful things! It was worth it! I wish Twister fast recovery! See you soon at Twister Fest vol.3!

Fot. Robert Grablewski

Moja kolekcja przygód Trurla i Klapaucjusza. Będą kolejne!

My collection of Trurl and Klapaucius adventures. There’ll be more!