Trochę się spóźnił ten króliczek, ale najwyraźniej tylko zgubił drogę. Wesołego Alleluja!

This bunny was a little late, but apparently he just lost his way. Happy Easter!

Czwarta ilustracja do kolejnej kompozycji „Towards Oblivion”, która pojawi się na nowym albumie Kingdom of Rock.

The fourth illustration for „Towards Oblivion”, the song that will appear on the next Kindom of Rock album.

Kolejna ilustracja dla Katarzyny Tomaszewskiej i jej metafizycznych wędrówek smoka Dorana.

Another illustration for Katarzyna Tomaszewska and her metaphysical wanderings of the dragon Doran.

20 lat temu, w lutym 2004 roku, odbyłem pierwszą próbę z zespołem Mr.Hyde. Trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat. Dziękuję za tę muzyczną podróż i fantastyczną szkołę rock’n’rolla!

20 years ago, in February 2004, I had my first rehearsal with Mr. Hyde band. It’s hard to believe that so many years have passed. Thank you for this musical journey and a fantastic rock’n’roll school!

Kingdom of Rock zdradza tytuł i temat kolejnego utworu z powstającego właśnie drugiego albumu. Jak sądzicie, to będzie ballada?

Kingdom of Rock reveals the title and topic of the next song from the upcoming second album. Do you think it will be a ballad?

Moi znajomi poprosili mnie o wykonanie dość nietypowego portretu. Muszę przyznać, że nie było łatwo. Do tej pracy miałem dwa podejścia i na szczęście to drugie okazało się udane. Szkic wykonałem w ołówku, następnie kolorowałem cyfrowo. Mój kumpel jako sympatyczny Asmodeusz.

My friends asked me to draw a rather unusual portrait. I must admit it wasn’t easy. I had two attempts at this job and fortunately, the second one turned out to be successful. I made the sketch in pencil and then colored it digitally. My friend as the nice Asmodeus.

Kompletujemy utwory na drugi krążek Kingdom of Rock. Mamy sześć praktycznie ukończonych pieśni i sporo pomysłów na kolejne. Będzie solidnie, metalowo, aczkolwiek eksperymentujemy nieco – zdjęcie gitary akustycznej poniżej nie jest przypadkowe.

We’re collecting songs for the second Kingdom of Rock album. We have six completed tracks and a lot of ideas for the next ones. It will be solid, metal, although we’re experimenting a bit – the photo of the acoustic guitar below is not accidental.

Moja grafika do kolejnego singla Kingdom of Rock pod tytułem „The Intruder”. Będzie tego więcej! Zarówno ode mnie, jak i od zespołu.

My artwork for the next Kingdom of Rock single entitled „The Intruder”. There’ll be more! Both from me and the band.

Tak oto prezentuje się okładka singla Kingdom of Rock po drobnych zmianach. Jak widzicie tytuł również ewoluował. Tak to już bywa z tą sztuką. Trzeba jej dać trochę czasu.

This is what the cover of the Kingdom of Rock single looks like after minor changes. As you can see, the title has also evolved. That’s how it goes. You need to give art some time.