Moja grafika do kolejnego singla Kingdom of Rock pod tytułem „The Intruder”. Będzie tego więcej! Zarówno ode mnie, jak i od zespołu.

My artwork for the next Kingdom of Rock single entitled „The Intruder”. There’ll be more! Both from me and the band.

Tak oto prezentuje się okładka singla Kingdom of Rock po drobnych zmianach. Jak widzicie tytuł również ewoluował. Tak to już bywa z tą sztuką. Trzeba jej dać trochę czasu.

This is what the cover of the Kingdom of Rock single looks like after minor changes. As you can see, the title has also evolved. That’s how it goes. You need to give art some time.

Z dobrych źródeł wiem, że Prawdziwa historia Frankensteina doczeka się kontynuacji. Są też inne dobre wieści, ale o tym wkrótce. Nad okładką do powieści pracowałem w swój tradycyjny sposób: ołówek, tusz i tablet graficzny. Nie mogę się doczekać pracy nad kontynuacją tej historii.

I know from good sources that Prawdziwa historia Frankensteina will have a sequel. There’s also other good news, but more on that soon. I worked on the cover of the novel in my traditional way: pencil, ink and a graphics tablet. I’m looking forward to working on the continuation of this story.