Live

Ludzie, Elfy i Krasnoludy! Zapraszam do Klubokawiarni Kultowa w najbliższą sobotę, 25 lutego, godzina 20.00. Przywrócę do życia repertuar Circle of Bards.

People, Elves and Dwarves! I invite you to Klubokawiarnia Kultowa this Saturday, February 25, at 8.00 p.m. I’ll bring the Circle of Bards repertoire back to life.

Komentarze są zamknięte.