Kingdom 2.0

Nagrywamy wersje demo na drugi album Kingdom of Rock. Nie braknie niespodzianek, m.in. związanych z Circle of Bards.

We’re recording demos for the second Kingdom of Rock album. There’ll be surprises, including related to the Circle of Bards.

Komentarze są zamknięte.