Join the kingdom

Wędrowcy, nowe wydania magazynów „Metal Hammer”, „Teraz Rock” i „Oldschool Metal Maniac” już w sklepach. W tych pismach znajdziecie recenzje naszej płyty oraz wywiady z Kingdom of Rock. Zachęcam do lektury!

Wanderers, new issues of „Metal Hammer”, „Teraz Rock” and „Oldschool Metal Maniac” magazines are now in stores. In these magazines you’ll find reviews of our album and interviews with Kingdom of Rock. I encourage you to read!

Komentarze są zamknięte.