From the Edge of the World

Tak oto prezentuje się okładka singla Kingdom of Rock po drobnych zmianach. Jak widzicie tytuł również ewoluował. Tak to już bywa z tą sztuką. Trzeba jej dać trochę czasu.

This is what the cover of the Kingdom of Rock single looks like after minor changes. As you can see, the title has also evolved. That’s how it goes. You need to give art some time.

Komentarze są zamknięte.