Wings of Hussars

Moja husaria ruszyła naprzód! Bardzo dziękuję Łukaszowi z LukTrans za zaufanie i możliwość współpracy w tak sympatycznej atmosferze. Do boju!

My hussars have moved forward! I’d like to thank Łukasz from LukTrans for his trust and the opportunity to cooperate in such a nice atmosphere. To the battle!

Komentarze są zamknięte.