Zapraszam do galerii, dorzuciłem nieco nowości.

Check out my gallery, I’ve added some new items.

Złota polska jesień za oknami, moi ludkowie. Zebraliście już kasztany?

Golden Polish autumn outside the windows, folks. Have you collected chestnuts yet?

Jesienią nieco przysypia, lecz jej serce wciąż bije. Natura. Nie przestaje mnie zadziwiać. Zajrzyjcie do galerii, właśnie opublikowałem kilka nowych ilustracji.

In autumn she falls asleep a bit, but her heart is still beating. Nature. It never ceases to amaze me. Check out the gallery, I just published some new illustrations.