Myszysław Waleczny

Ostatnia praca dla Stinger Press była tak inspirująca, że nie mogę przestać rysować myszy. Myszy, wszędzie myszy! Chyba konieczna będzie wizyta u terapeuty.

My last job for Stinger Press was so inspiring that I can’t stop drawing mice. Mice, mice everywhere! I may need to see a therapist.

Komentarze są zamknięte.