Of mice and man…

Moje myszki nie wszystkim przypadły do gustu. Cóż, nie da się zadowolić każdego. Aczkolwiek moje dziecko jest zachwycone, a to dla mnie najważniejsza opinia. Kolejny argument, by zwrócić się ku ilustracji dla najmłodszych. Myślę o tym od lat, może czas najwyższy?

Not everyone liked my mice. Well, you can’t please everyone. However, my child is delighted, and this is the most important opinion for me. Another argument to turn to illustrations for the youngest. I’ve been thinking about it for years, maybe it’s time?

Komentarze są zamknięte.