Mixed media

Mocuję się z ołówkiem, kredkami, akwarelami, tuszem, pędzlem… Sporo tego, ale dawno nie miałem tak dobrej zabawy! Coś dla najmłodszych tym razem.

I wrestle with a pencil, crayons, watercolors, ink, brush … A lot of it, but I haven’t had so much fun in a long time! Something for the youngest this time.

Komentarze są zamknięte.