Dragonsnake

Brak czasu na rysowanie… Odkurzam starą pracę, w którą tchnąłem nieco życia.

No time to draw… I’m dusting off an old work that I’ve breathed some life into.

Komentarze są zamknięte.