oh, mighty dragon…

Mam robotę, trzeba narysować kilka smoków. Na razie pracuję nad szkicami. Zobaczymy który z nich okaże się tym jedynym.

I have a job to draw some dragons. I’m working on sketches right now. We’ll see which one turns out to be the one.

Komentarze są zamknięte.