Doran no.7

Pierwszy lot smoka Dorana w nieco odmiennej perspektywie.

The first flight of Doran the dragon from a slightly different perspective.

Komentarze są zamknięte.