Crystal Warrior

„Kryształowy wojownik” – inspirowane prozą Stanisława Lema, a zwłaszcza jego bajkami robotów. Naprawdę trudno uwolnić się od prozy tego pisarza.

„Crystal warrior” – inspired by Stanisław Lem’s prose, especially his robot fairy tales. It’s really hard to get away from this writer’s prose.

Komentarze są zamknięte.