Circle of Bards

Circle of Bards to projekt muzyczny, który darzę największym sentymentem. Bardzo liczę na to, że w bliskiej przyszłości uda mi się napisać kolejny rozdział tej historii. Tymczasem prezentuję graficzne podsumowanie tego, co do tej pory narysowałem dla Bardów.

Circle of Bards is a music project that I have the greatest fondness for. I really hope to write another chapter of this story in the near future. Meanwhile, I present a graphic summary of what I’ve drawn so far for the Bards.

Komentarze są zamknięte.