Barrelbot

Z cyklu „sprzątanie szafy”: „Beczkobot”. Nie wiem o czym myślałem jakieś 8 lat temu… Prawdopodobnie byłem pod wpływem prozy Lema i Mrożka.

From the series „cleaning the closet”: „Barrelbot”. I don’t know what I was thinking about 8 years ago… I was probably influenced by the prose of Lem and Mrożek.

Komentarze są zamknięte.